Profifact blog

De overgangsregeling voor de btw-verhoging naar 21%

Bij de levering van onroerende zaken gelden een aantal uitzonderingen. Dit valt onder de zogenaamde overgangsregeling. Het gaat om de volgende gevallen:

Geen andere artikelen beschikbaar