Profifact blog

Wat is de verjaringstermijn van facturen?

Als ondernemer heb je het recht om een betaling van een openstaande factuur te eisen. Maar wat gebeurt er als je de factuur pas laat nadat je een product of dienst hebt geleverd verstuurd? Of wat als de klant na een lange tijd nog niet betaald heeft? Bestaat er een verjaringstermijn? Zo ja, hoe lang is dit termijn?

Om maar meteen antwoord te geven op één van bovenstaande vragen. Een factuur kan wel degelijk verjaren. Hierbij valt onderscheid te maken in twee categorieën. Dit zijn: particulier en zakelijk.Zorg ervoor dat je factuur niet verjaart

5 tips voor een goed klantenbeheer

Naast het eenvoudig online maken en versturen van offertes en facturen, kun je in Profifact ook uitstekend je klantenbeheer doen. Zo kun je klanten archiveren, nieuwe groepen aanmaken en heb je direct inzicht in alle openstaande posten per klant. In de volgende alinea’s geven wij je daarom vijf tips voor het toepassen van een goed klantenbeheer in ons online facturatieprogramma.Tips voor ZZP'ers

Hoe krijg ik mijn facturen betaald?

Veel ondernemers hebben er last van. Facturen die door hun klanten niet tijdig betaald worden. De logische vraag die hierop volgt, luidt dan ook; Hoe krijg ik mijn facturen betaald? Voor een groot gedeelte ligt het antwoord op deze vraag echter in handen van de ondernemer zelf. Dit komt, omdat ze te weinig aan goed debiteurenbeheer doen. Enerzijds door gebrek aan tijd/zin, anderzijds door gebrek aan kennis.

Hieronder bespreken we enkele tips waarin wordt uitgelegd op welke manieren jij als ondernemer zelf in staat kan zijn om verkoopfacturen tijdig betaald te krijgen.
Hoe krijg ik mijn facturen betaald

Online factureren voorkomt factuurfraude

Helaas komt factuurfraude tegenwoordig nog te vaak voor. Zo besteedde het TROS programma ‘Opgelicht’ zeer recent nog aandacht aan deze zaak. Hierin kwam naar voren hoe gemakkelijk het nog altijd is om facturen te onderscheppen uit brievenbussen en deze te vervalsen. Online factureren is dé oplossing om dit probleem te voorkomen.

factuurfraude

Opgelicht besteedde onlangs aandacht aan factuurfraude. Elektronisch factureren is een prima oplossing.

Debiteurenbeheer

Na het verrichten van uw werkzaamheden (diensten) of het leveren van uw producten moet u een factuur versturen. De facturen of rekeningen die u verstuurt moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Als uw facturen niet aan de wettelijke verplichte eisen voldoen, is het mogelijk dat uw afnemer geen recht heeft op aftrek van BTW. Verplichte onderdelen van de factuur

Op alle facturen die u uitreikt, moet u in elk geval de onderstaande, door de wet bepaalde, basisgegevens duidelijk vermelden. Alle bescheiden die aan deze eisen voldoen, kunnen als factuur worden beschouwd, ongeacht onder welke benaming of met welke bestemming u deze uitreikt (zoals rekeningen, nota’s, kwitanties, bonnen of declaraties).

Basisgegevens op een factuur

Op uw facturen en rekeningen moet u in ieder geval de volgende onderdelen vermelden:

Op alle facturen die u uitreikt, moet u in elk geval de onderstaande, door de wet bepaalde, basisgegevens duidelijk vermelden. Alle bescheiden die aan deze eisen voldoen, kunnen als factuur worden beschouwd, ongeacht onder welke benaming of met welke bestemming u deze uitreikt (zoals rekeningen, nota’s, kwitanties, bonnen of declaraties).

Basisgegevens op een factuur

Op uw facturen en rekeningen moet u in ieder geval de volgende onderdelen vermelden:

Geen andere artikelen beschikbaar